Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Middle Ages: Giải đấu ưu tú


Bạn đã đạt đến giải đấu Elite mùa này

Người chiến thắng mới nhất

29 Thg 6 2022 -  JSwear
28 Thg 6 2022 -  Fabien 37
28 Thg 6 2022 -  papatte67
27 Thg 6 2022 -  Mekkmester
26 Thg 6 2022 -  roger9
23 Thg 6 2022 -  AJK88
20 Thg 6 2022 -  Konogan
16 Thg 6 2022 -  Grey Lord
14 Thg 6 2022 -  Ylvir
4 Thg 6 2022 -  simon930
2 Thg 6 2022 -  Kosta_prosto
23 Thg 5 2022 -  Musiagr
18 Thg 5 2022 -  faust664
18 Thg 5 2022 -  Lenissart
17 Thg 5 2022 -  Boudinosore72
17 Thg 5 2022 -  Le_Cardinal
16 Thg 5 2022 -  yannsnow
11 Thg 5 2022 -  bibimat
11 Thg 5 2022 -  iliz sera
9 Thg 5 2022 -  sprockitz


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12