Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Middle Ages: Nhiệt tình


5 game đã chơi

Người chiến thắng mới nhất

25 Thg 6 2022 -  Teruchan
25 Thg 6 2022 -  Brboss
24 Thg 6 2022 -  mupi67
23 Thg 6 2022 -  MissM1
22 Thg 6 2022 -  Elefa
22 Thg 6 2022 -  thesurgerydance
21 Thg 6 2022 -  D1s
20 Thg 6 2022 -  Herald_Selenay
20 Thg 6 2022 -  HannahdeG
20 Thg 6 2022 -  Liloutina
20 Thg 6 2022 -  Keldeofus
19 Thg 6 2022 -  xRolandox
18 Thg 6 2022 -  Matt Sweden
18 Thg 6 2022 -  Mirisu
18 Thg 6 2022 -  Asa44
18 Thg 6 2022 -  kyouko220
17 Thg 6 2022 -  Rainer Zufall 68
17 Thg 6 2022 -  Klamon
17 Thg 6 2022 -  Xavcit
17 Thg 6 2022 -  StarVince


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12