Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Middle Ages: Chuỗi thắng


5 chiến thắng liên tiếp

Người chiến thắng mới nhất

4 Thg 7 2022 -  dadacabo
1 Thg 7 2022 -  eyrieking
29 Thg 6 2022 -  Masterkiller
29 Thg 6 2022 -  Phénix37
27 Thg 6 2022 -  ponceponceponce
27 Thg 6 2022 -  Logiphus
26 Thg 6 2022 -  cannonballsimp
24 Thg 6 2022 -  Angry_Owl
20 Thg 6 2022 -  HannahdeG
19 Thg 6 2022 -  Lloegr
17 Thg 6 2022 -  CukiPoci
17 Thg 6 2022 -  FyxEli
10 Thg 6 2022 -  Horcrux
10 Thg 6 2022 -  dartalouf
8 Thg 6 2022 -  Hetman Fenris
7 Thg 6 2022 -  Tami Lopess
2 Thg 6 2022 -  woowoogirl
30 Thg 5 2022 -  TheITGirl
29 Thg 5 2022 -  gryuk
28 Thg 5 2022 -  Dario Alves


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12