Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Middle Ages: Người chơi mạnh


300 ELO đạt được

Người chiến thắng mới nhất

5 Thg 7 2022 -  ponceponceponce
4 Thg 7 2022 -  OlivP21
26 Thg 6 2022 -  kinwai_123123
24 Thg 6 2022 -  SUPERMARM0TTE
21 Thg 6 2022 -  ElifBebis
15 Thg 6 2022 -  Cécélembrouille
14 Thg 6 2022 -  Papchat
12 Thg 6 2022 -  Eagle11999
7 Thg 6 2022 -  Giruna
28 Thg 5 2022 -  Knottyline
23 Thg 5 2022 -  Beatifica
22 Thg 5 2022 -  Starship Trooper
12 Thg 5 2022 -  ailin321
11 Thg 5 2022 -  TheITGirl
9 Thg 5 2022 -  NaCl
5 Thg 5 2022 -  Little Idiote
1 Thg 5 2022 -  Starstruck
26 Thg 4 2022 -  woowoogirl
10 Thg 4 2022 -  Hurricane_Power
2 Thg 4 2022 -  salemome


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12