Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Middle Ages: 10 ELO hàng đầu


ELO đạt top 10 thế giới(với hơn 300 ELO)

Người chiến thắng mới nhất

15 Thg 6 2022 -  Kosta_prosto
27 Thg 3 2022 -  ArkmPhoenix
3 Thg 2 2022 -  JSwear
18 Thg 1 2022 -  m9j9x
16 Thg 1 2022 -  whiteknight14
8 Thg 1 2022 -  enzomilano
1 Thg 11 2021 -  tichtich
2 Thg 10 2021 -  Tigre De Bengala
28 Thg 9 2021 -  TU44
3 Thg 9 2021 -  Iguana
30 Thg 8 2021 -  Ludanto21
28 Thg 7 2021 -  fa fa
25 Thg 4 2021 -  Yannor
16 Thg 4 2021 -  nmira
9 Thg 4 2021 -  balloonovo
28 Thg 1 2021 -  Gurkha
27 Thg 1 2021 -  donkeykong66
25 Thg 12 2020 -  Trialist
14 Thg 12 2020 -  Dunson
13 Thg 11 2020 -  Kidon


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12