Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: Chuyên gia sát thủ


Chiến thắng trước một người chơi Expert

Người chiến thắng mới nhất

6 Thg 6 2022 -  Starship Trooper
3 Thg 6 2022 -  bzhgaelle
12 Thg 5 2022 -  larky
10 Thg 5 2022 -  Vahab
20 Thg 4 2022 -  Alu007
17 Thg 4 2022 -  Kerowan
13 Thg 4 2022 -  Mel Rockatansky
11 Thg 4 2022 -  ezeregy
28 Thg 3 2022 -  coolcomputer
19 Thg 3 2022 -  Germain Gauliard
13 Thg 3 2022 -  Oldin
7 Thg 3 2022 -  jose1234568
7 Thg 3 2022 -  Gandon
20 Thg 2 2022 -  k0cur
15 Thg 2 2022 -  FleurDesChampsS
12 Thg 2 2022 -  mononokehime
1 Thg 2 2022 -  Haull
24 Thg 1 2022 -  ZIOFRED
19 Thg 1 2022 -  lauref
16 Thg 1 2022 -  OraveczM


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12