Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: Á quân đấu trường


Á quân Đấu trường thế giới mùa này

Người chiến thắng mới nhất

12 Thg 4 2022 -  Boudinosore72
11 Thg 1 2022 -  Boudinosore72
5 Thg 10 2021 -  Boudinosore72
6 Thg 7 2021 -  donkeykong66
6 Thg 4 2021 -  donkeykong66
5 Thg 1 2021 -  Trialist
5 Thg 10 2020 -  Boudinosore72
6 Thg 7 2020 -  Hachaturian
15 Thg 4 2020 -  mikim


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12