Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: Người chơi mạnh


300 ELO đạt được

Người chiến thắng mới nhất

3 Thg 7 2022 -  OlivP21
30 Thg 6 2022 -  dckenny
27 Thg 6 2022 -  Nekonyancer
27 Thg 6 2022 -  Vahab
26 Thg 6 2022 -  Germain Gauliard
25 Thg 6 2022 -  headco
22 Thg 6 2022 -  elannqa
14 Thg 6 2022 -  Oldin
17 Thg 5 2022 -  senatorhung
13 Thg 5 2022 -  nanell
20 Thg 4 2022 -  Centauron
8 Thg 4 2022 -  Tu Papy Vazquez
5 Thg 4 2022 -  Kerowan
15 Thg 3 2022 -  athena79
25 Thg 2 2022 -  mononokehime
6 Thg 2 2022 -  Abba
14 Thg 1 2022 -  SimuDavid
30 Thg 12 2021 -  galazeu
23 Thg 12 2021 -  Bibouphoque
2 Thg 12 2021 -  DonSityu


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12