Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: Lão luyện


500 ELO đạt được

Người chiến thắng mới nhất

27 Thg 6 2022 -  Nico Rand
10 Thg 5 2022 -  Stanlah
7 Thg 4 2022 -  Tigre De Bengala
24 Thg 10 2021 -  Kaveh G
23 Thg 7 2021 -  TU44
20 Thg 5 2021 -  m9j9x
17 Thg 4 2021 -  SeanP007
7 Thg 2 2021 -  Silaxe
29 Thg 1 2021 -  Trialist
24 Thg 1 2021 -  donkeykong66
11 Thg 12 2020 -  AkvaMarin
1 Thg 12 2020 -  Fabbio73
7 Thg 9 2020 -  Yannor
3 Thg 9 2020 -  Ala202020
26 Thg 8 2020 -  jip g
23 Thg 8 2020 -  CaKtus
23 Thg 6 2020 -  Loranger
3 Thg 6 2020 -  jihes42
27 Thg 5 2020 -  achecopar
19 Thg 5 2020 -  Cactus Tom


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12