Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 10 ELO hàng đầu


ELO đạt top 10 thế giới(với hơn 300 ELO)

Người chiến thắng mới nhất

25 Thg 3 2022 -  critical
16 Thg 3 2022 -  Tigre De Bengala
3 Thg 1 2022 -  yannsnow
15 Thg 9 2021 -  Kaveh G
26 Thg 8 2021 -  TU44
20 Thg 6 2021 -  Hachaturian
19 Thg 5 2021 -  m9j9x
4 Thg 5 2021 -  OakDruid
15 Thg 4 2021 -  SeanP007
8 Thg 2 2021 -  Silaxe
29 Thg 1 2021 -  Trialist
14 Thg 1 2021 -  donkeykong66
12 Thg 12 2020 -  Boudinosore72
11 Thg 12 2020 -  AkvaMarin
18 Thg 11 2020 -  Fabbio73
27 Thg 9 2020 -  Yannor
4 Thg 9 2020 -  Ala202020
29 Thg 8 2020 -  suet63
22 Thg 8 2020 -  CaKtus
20 Thg 8 2020 -  jip g


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12