Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 5 ELO hàng đầu


ELO đạt top 5 thế giới(với hơn 300 ELO)

Người chiến thắng mới nhất

12 Thg 1 2022 -  m9j9x
16 Thg 10 2021 -  TU44
13 Thg 5 2021 -  SeanP007
4 Thg 3 2021 -  Silaxe
15 Thg 2 2021 -  Trialist
10 Thg 2 2021 -  Loranger
31 Thg 1 2021 -  donkeykong66
18 Thg 1 2021 -  Fabbio73
9 Thg 11 2020 -  jip g
16 Thg 9 2020 -  Ala202020
11 Thg 9 2020 -  suet63
1 Thg 7 2020 -  luckyduke
27 Thg 6 2020 -  Cactus Tom
6 Thg 6 2020 -  Hachaturian
23 Thg 4 2020 -  critical
11 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
11 Thg 4 2020 -  -AKG-
10 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
10 Thg 4 2020 -  mikim
10 Thg 4 2020 -  -AKG-


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12