Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 3 ELO hàng đầu


ELO đạt top 3 thế giới(với hơn 300 ELO)

Người chiến thắng mới nhất

25 Thg 6 2022 -  SeanP007
12 Thg 1 2022 -  m9j9x
31 Thg 10 2021 -  TU44
28 Thg 4 2021 -  Fabbio73
18 Thg 2 2021 -  Trialist
4 Thg 2 2021 -  donkeykong66
11 Thg 1 2021 -  Ala202020
25 Thg 9 2020 -  mikim
2 Thg 6 2020 -  Hachaturian
21 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
18 Thg 4 2020 -  critical
11 Thg 4 2020 -  -AKG-
11 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
10 Thg 4 2020 -  -AKG-
10 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
10 Thg 4 2020 -  -AKG-
6 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
5 Thg 4 2020 -  -AKG-
1 Thg 4 2020 -  Boudinosore72
30 Thg 3 2020 -  mikim


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12