Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 20 chiến thắng


20 chiến thắng ở trò chơi này

Người chiến thắng mới nhất

3 Thg 7 2022 -  OlivP21
29 Thg 6 2022 -  elannqa
24 Thg 6 2022 -  zizzeus
20 Thg 6 2022 -  Nekonyancer
20 Thg 6 2022 -  greenkobold
10 Thg 6 2022 -  jackpiku
6 Thg 6 2022 -  Pinovitch
27 Thg 5 2022 -  NJ78
17 Thg 5 2022 -  Auntieanna92
16 Thg 5 2022 -  Doulce mémoire
13 Thg 5 2022 -  Vahab
19 Thg 4 2022 -  Tu Papy Vazquez
13 Thg 4 2022 -  CicuskaMicuska
8 Thg 4 2022 -  istipisti55
3 Thg 4 2022 -  shah
30 Thg 3 2022 -  Elsaki
21 Thg 3 2022 -  Maestro-Leha
21 Thg 3 2022 -  Albers
1 Thg 3 2022 -  slosser
26 Thg 2 2022 -  marcejap


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12