Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 50 chiến thắng


50 chiến thắng ở trò chơi này

Người chiến thắng mới nhất

5 Thg 7 2022 -  Vahab
24 Thg 5 2022 -  adam2003s
18 Thg 5 2022 -  Grey Lord
22 Thg 4 2022 -  goodonkey
3 Thg 4 2022 -  Stanlah
26 Thg 3 2022 -  Nurchen
24 Thg 3 2022 -  JungleWookiee
21 Thg 3 2022 -  Bibouphoque
21 Thg 3 2022 -  k0cur
10 Thg 3 2022 -  Abba
21 Thg 2 2022 -  Picrate
12 Thg 2 2022 -  Nico Rand
5 Thg 2 2022 -  AntoineG
31 Thg 1 2022 -  Oldin
29 Thg 1 2022 -  Pure Atman
21 Thg 12 2021 -  mIyaBibi
24 Thg 11 2021 -  Kenji94
24 Thg 11 2021 -  YUZU0609
24 Thg 11 2021 -  DShortDesign
11 Thg 11 2021 -  HawkeSL


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12