Xin lỗi, một lỗi không mong muốn đã xảy ra ...

BGA service error
(reference: VO 28/03 20:00:19)


>> Thoát đây <<