Khắc phục sự cố của Board Game Arena 1/3

Cảm ơn bạn chơi trên Board Game Arena.

Trang này đang giúp bạn kiểm tra xem có bạn hoặc về phía của BGA bất cứ lỗi sai nào không.

Bất kỳ tin nhắn phía dưới nào có chữ MÀU ĐỎ là BẤT THƯỜNG và có lẽ là nguyên nhân gây ra vấn đề của bạn.

Bất kể kết quả của các kiểm tra này, bạn nên thử các cách sau và kiểm tra xem nó có giúp giải quyết vấn đề không:

Hãy thông báo cho chúng tôi về tình trạng của bạn bằng email ( Liên hệ ) hoặc trang lỗi.

Bắt đầu ngay bây giờ