Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: Bậc thầy


700 ELO đạt được

Người chiến thắng mới nhất

12 Thg 4 2022 -  m9j9x
2 Thg 4 2022 -  Boudinosore72
18 Thg 6 2021 -  Trialist
9 Thg 3 2021 -  donkeykong66
26 Thg 8 2020 -  Hachaturian


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12