loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

1617732000 1625572800 17
Hãy chơi nào!

Trước khi chơi, bạn cần thiết lập tùy chọn trò chơi của mình theo 3 bước.

Đầu tiên, bạn cần chọn nếu bạn muốn chơi chỉ để giải trí hoặc để nổi tiếng!

 

Chọn chế độ trò chơi sau trên menu.

Chơi thường

Cách đơn giản nhất để chơi một trò chơi trên Board Game Arena.

Chơi với bất kỳ ai, với bất kỳ tùy chọn trò chơi nào và tận hưởng trò chơi của bạn.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ chọn tốc độ trò chơi của bạn ..

REALTIME hoặc TURN-BASED

Tuyệt quá! Bây giờ bạn có 2 lựa chọn:


- Thời gian thực có nghĩa là bạn sẽ chơi một trò chơi trực tiếp với các đối thủ trực tuyến. Bạn sẽ được tham gia vào một trò chơi mà đối thủ đang mong đợi bạn sẵn sàng chơi cho đến khi kết thúc trò chơi.


- Theo lượt bạn sẽ có nhiều thời gian hơn trong lượt của bạn. Bạn có thể đóng Board Game Arena giữa các lượt của mình và bạn sẽ được thông báo qua email khi đến lượt bạn chơi.
Chúng tôi khuyên bạn nên tùy chọn này nếu kết nối Internet của bạn không đáng tin cậy.


Tiếp theo, chúng tôi sẽ chọn đối thủ của bạn.


Với bạn bè hay mọi người trên thế giới?

Hoàn hảo! Bây giờ bạn có thể chọn:


- Bạn bè: bạn phải mời bạn của bạn vào để chơi với bạn. Đây là cách để chơi với bạn bè của bạn, và không ai khác.


- Tự động: chúng tôi sẽ tìm thấy các đối thủ sẵn sàng để chơi với bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo tìm cho bạn những đối thủ đáng chơi.


- Hướng dẫn sử dụng: bạn có thể thiết lập mọi chi tiết. Chúng tôi khuyên bạn nên chơi một vài trò chơi trước khi chọn chế độ này.


Và bạn sẽ sẵn sàng chọn một trò chơi!

Tìm một trò chơi

0
Thời gian thực • Nhanh
Thời gian thực • Bình thường
Thời gian thực • Chậm
Thời gian thực
Không giới hạn thời gian • chỉ đề xuất với bạn bè
Nhanh Theo lượt • 24 bước đi mỗi ngày
Nhanh Theo lượt • 12 bước đi mỗi ngày
Nhanh Theo lượt • 8 bước đi mỗi ngày
Theo lượt • mỗi ngày 4 bước
Theo lượt • mỗi ngày 3 bước
Theo lượt • mỗi ngày 2 bước
Theo lượt • mỗi ngày 1 bước
Theo lượt • cứ mỗi 2 ngày 1 bước
Không giới hạn thời gian • chỉ đề xuất với bạn bè
Theo lượt
180
5