Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

The Builders: Antiquity: 2 ELO hàng đầu


ELO đạt top 2 thế giới(với hơn 300 ELO)

Người chiến thắng mới nhất

14 Thg 1 2022 -  m9j9x
2 Thg 3 2021 -  Trialist
9 Thg 2 2021 -  donkeykong66
8 Thg 11 2020 -  mikim
1 Thg 6 2020 -  Boudinosore72
22 Thg 4 2020 -  Hachaturian
16 Thg 4 2020 -  -AKG-
10 Thg 4 2020 -  critical
26 Thg 3 2020 -  Hachaturian
8 Thg 1 2020 -  critical
28 Thg 12 2019 -  Boudinosore72
4 Thg 10 2019 -  critical
20 Thg 9 2019 -  Hachaturian
19 Thg 9 2019 -  luckyduke
18 Thg 9 2019 -  Hachaturian
16 Thg 9 2019 -  suet63
11 Thg 9 2019 -  luckyduke
24 Thg 4 2019 -  iliz sera
21 Thg 4 2019 -  luckyduke
28 Thg 2 2019 -  iliz sera


Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12