Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

Bảng xếp hạng tổng thể

XP của bạn

Vui lòng đăng nhập để kiểm tra thông tin này

Xem chi tiết


Mỗi thành tích mang lại cho bạn XP (điểm kinh nghiệm).

Kiếm được nhiều thành tích hơn, nhiều XP hơn và tiến bộ trên bảng xếp hạng tổng thể của BGA!Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12