Bảng chọn
{NB_PLAYERS_CONNECTED} Các người chơi trực tuyến: {IN_GAME} đang chơi • {WAITING} có sẵn
loading

If you see this message, it means that your browser failed to load this file.

You should try the following : check your connection, disable ad-blocker, clear your browser cache, try in private mode, try from another browser/computer/connection.

Làm thế nào để trở thành một nhà phê bình?

Bạn phải chơi nhiều hơn 50 trò chơi khác nhau.

Bạn phải chơi nhiều hơn 750 trò chơi tổng cộng.

Bạn phải có thâm niên ít nhất 5 tháng trên Board Game Arena.

Bạn phải nói tiếng Anh và đã chỉ ra nó trong tùy chọn ngôn ngữ của bạn.

Danh tiếng của bạn trên BGA phải hoàn toàn tuyệt vời.


Mọi thứ đã được kiểm tra chưa? Bạn có thể tình nguyện bằng cách nhấp vào nút này:*

Chưa đăng nhập


(Bạn cũng có thể trở thành người đánh giá nếu bạn là nhà phát triển, nhà xuất bản hoặc nhà thiết kế cho một trò chơi có sẵn trên BGA.)
Ứng dụng đang được tải... ...
CảM ơN BạN : Bạn là một trong những người chơi trung thành nhất của chúng tôi!
Nhận những gì tốt nhất từ Board Game Arena chỉ với €2 / tháng.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12